De Eeuwige zegt: "Al zouden vader en moeder je verlaten, Ik verlaat je nooit..."

Hulpverlening

vanuit christelijk Bijbels perspectief
We willen mensen helpen vanuit de relatie met de levende God en vanuit de toepassing van de principes van de Bijbel.

Uit onze jarenlange ervaring in de hulpverlening hebben we vele benaderingen meegemaakt, die allen steunden op de ideeën van een bepaalde figuur en ze hanteerden een welbepaalde filosofie en mensbeeld.
Als christenen hebben we geopteerd om te vertrekken vanuit de leer van Jezus Christus en vanuit het mensbeeld dat de Bijbel hanteert.
Alle medewerkers kunnen persoonlijk getuigen dat deze benadering werkt.
Dezelfde principes liggen trouwens aan de basis van vele wetenschappelijke benaderingen in de hulpverlening.
Wat houdt die hulpverlening dan in en waarom hulp verlenen vanuit een Bijbels, christelijk perspectief?.....

Ons team

Momenteel beschikken we over een kernteam met 3 vrijwilligers. Het kernteam wordt verder aangevuld met vaste en gelegenheidsvrijwilligers.
Uploaded image

Gerda Raemaekers

Verantwoordelijke counseling
Verantwoordelijke counseling en opnamen. Sociaal assistente, opleiding bevrijdingspastoraat/pastoraat met jarenlange ervaring. 3-jarige opleiding Prepare International. Vroeger werkzaam op OCMW.
Uploaded image

Mia Saelens

Verantwoordelijke boerderij en tuin
Verantwoordelijke sector boerderij, vrije tijd en ontspanning en organisatie activiteiten. Sociaal verpleegkundige, Lic. Criminologie, diploma counseling CRAC (Centre de Relation d’Aide Chrétienne ). Jarenlang was ze werkzaam in de sociale sector voor opvang en begeleiding. Ze hecht veel belang aan gezonde voeding als ziektepreventie.
Uploaded image

Joseph Hoquet

Verantwoordelijke management en financiën
Verantwoordelijke management en financiën. Joseph is ook verantwoordelijk voor Alpha Belgium en heeft ook een leidende functie in het kindertehuis te Genk.

Getuigenissen

Je bent wonderbaar gemaakt, jouw naam is in Mijn handpalm geschreven

Laatste nieuws

Contacteer ons

Werchtersesteenweg 179
Betekom
016/ 889 484
IBAN: BE31 7330 4858 9855